Sufipedia

Al-Imam Al-Arifbillah Quthb wal Ghauts Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwy Al-Hadad

Wahai Tuhan segenap makhluk !
Mudahkanlah bagi pembaca karya-karya Al-Imam al-Hadad yang tinggi apa-apa yang dirasakan sulit
Perbaikilah ia dalam segala urusan, berilah kesejahteraan yang besar, dan perindahlah bacaannya
Perbaharuilah, dalam setiap waktu, kemuliaan dan keutamaan,
dan tolonglah ia jika terantuk

Wahai Pemilik Kebaikan !
Curahkanlah kebahagiaan dan kelapangan
Serta rezeki yang halal, banyak, berkah, dan mudahkanlah

Kupersembahkan sir rahasia buku ini kepada ayahandaku serta
Ibundaku, guru-guruku, istri, anak cucu keturunanku
serta seluruh orang yang mau mengikuti teladan
para salaf shalihin.

Kami memohon kepada Allah agar
Manfaat buku ini dapat tersebar merata, dicatat sebagai amal yang ikhlas untuk-Nya Yang Maha Agung lagi Maha Mulia,
Menjadi penyebab memperoleh keridhoan-Nya dan
Mendekatkan kami kepada-Nya
fii diin, dunya wal akhiirah.
Amiin.

Daftar Isi Hikam Al-Hadad:

7. Melalaikan Perbaikan Diri Sendiri demi Menyenangkan Hati Orang
8. Empat Kategori Orang Saleh dan Empat Kategori Kebalikannya
9. Keutamaan Mencintai Kaum Shalihin
10. Ragam Cara Manusia Menikmati Kehidupan Dunia
11. Orang Miskin yang Sabar dan yang Selalu Gelisah dan Menggerutu
12. Pandangan Orang Dungu terhadap Rohah1 yang Sempurna
13. lhwal Manusia yang Bertakwa dan yang Bergelimang Dosa
14. Keutamaan lhsan dalam Amal Ibadah
15. lhsan dalam Melakukan Kebaikan dan Meninggalkan Keburukan
16. Menyibukkan dengan llmu-llmu yang Bermanfaat
17. Neraca untuk Mengetahui llmu-ilmu yang Bermanfaat
18. llmu yang Paling Bermanfaat dan Buah Memperbanyak Renungan kepada-Nya
19. Melepaskan Kebimbangan dalam Memilih Jalan (Thariqah)
20. Larangan Memusuhi "Jalan" Lain yang Berseberangan
21. Berbagai Kelompok dalam Memilih Jalan (thariqah)
22. Niat Beramal Baik dan Mengerjakannya Sesuai Kemampuan
23. Makna "Keridhaan" atas maqam (Kedudukan) yang Ditetapkan Allah
24. Memperturutkan Hawa Nafsu dan Kesenangan Duniawi
25. Hikmat llahi pada Penciptaan Hal-Hal yang Berlawanan
26. Keutamaan Ahli llmu yang Ahli Takwa
27. Pertengahan Segala Sesuatu Adalah yang Paling Baik
28. Kelembutan hati dan ketegasan demi perbaikan
29. Tidak Memuliakan Orang Jahil walau Mulia Nasabnya
30. Mencintai Ahlul-Bait dan Menasihati Sebagian Mereka yang Menyimpang
31. Neraca Pengetahuan tentang Diri Sendiri
32. Mengutamakan Akhirat daripada Dunia
33. Bahaya Penyakit Hati Dibandingkan Penyakit Tubuh
34. Tanda Penyakit Hati dan Cara Mengobatinya
35. Melakukan Kebaikan Sesuai dengan Kemampuan
36. Pengaruh Pergaulan dalam Perilaku Seseorang
37. Seorang Mukmin Lebih Baik daripada Berita Baik tentangnya
38. Ragam Tujuan Manusia dalam Bersahabat dengan Shalihin
39. Tingkatan Tingkatan Halal dan Haram
40. Bahaya Waswas Ketika Beribadah dan Keharusan Menghindarinya
41. lstiqamah: Pekerti yang Mencakup Segala llmu yang Bermanfaat
42. Hakikat Dunia Mendorong Manusia untuk Berzuhud
43. Orang Bijak Tak Terkelabui oleh Dunia
44. Mengatur Waktu dan Mengisinya dengan Amal Amal Ketaatan
45. Dunia dan Akhirat di Mata imam 'Ali bin Abi Thalib ra.
46. Kezuhudan Al-Khulafa Al-Rasyidin dan Salaf Saleh
47. Rangkuman Penutup
48. Hadis-Hadis Nabi Saw
49. Beberapa Atsar dari para Salaf Shalihin


Anda sedang membaca Hikam Al-Hadad Hikmah Kaum Shalihin. Untuk mengikuti posting terbaru silahkan Liked Facebook Fanpage: Mistikus Cinta | Follow Twitter: @Sufipedia | Terima kasih.
 
Top