Sufipedia


Al-Mazaqat atau hasil yang diharapkan dari mengamalkan tasawuf. Antara matlamat utama tasawuf dalam hal ini ialah: 
  1. Mencapai ma'rifatun nafs yaitu kenal diri atau jiwa. Aspek ini perlu dilalui sebelum seseorang itu mengenal Allah swt. Kita harus kenal kekurangan dan kelebihan diri kita, tahu batas susila diri sendiri. Sesungguhnya banyak orang yang kenal akan orang lain karena sikap ilmu dan ramah mesra, tetapi tidak tahu dirinya. 
  2. Tasfiah/tazkiah ialah aspek penyucian hati dari sifat-sifat cela atau mazmudah. Sifat takabur, marah, hasad dan zalim dibersihkan. 
  3. Tahalli yaitu mengenakan atau menghiasi diri dengan sifat mulia atau mahmumah seperti amanah, ikhlas, jujur, berilmu dalam diri. 
  4. Tarraqi bermakna naik kedudukan atau maqam sehingga hati sufi tadi sibuk dengan keperluan terhadap Allah swt walaupun hidup seperti manusia biasa. Ia ridha/pasrah akan taqdir Allah setelah puas berikhtiar. 
Jelas matlamat tasawuf, menurut ulama sufi yang muktabar, adalah mendapat keridhaan-Nya dengan membina adab dalam jiwa dan zahir.

Anda sedang membaca Mazaqat Mengamalkan Tasawuf. Untuk mengikuti posting terbaru silahkan Liked Facebook Fanpage: Mistikus Cinta | Follow Twitter: @Sufipedia | Terima kasih.

Post a Comment

 
Top